شهادت بهار تاریخ است و“دوست آسمانی”من، گل واژه مقدسی از این بهار بی بدیل است میخواهیم روز و ماه تولدت را به روز و ماه شهادت شهیدی پیوند زنیم که هر دو تولد پاک و بی آلایشی ازحقیقتند درطرح"دوست آسمانی" شما روز و ماه تولد خودتان را (مانند11تیر) به شماره 30008130008130 پیامک میکنی، ما نیز آدرس شهیدی را از بهشت زهرا تهران به شما میدهیم که شهادتش در همان روز و ماه تولد شما باشد، شما هم به رسم دوستی به او حداقل یک بار در هر فصل سر میزنید و این می شود شروع یک “دوستی آسمانی”.///از زمان ارسال شما تا 10 روز بعد جواب برای شما ارسال می شود///

 شهادت بهار تاریخ است و“دوست آسمانی”من، گل واژه مقدسی از این بهار بی بدیل است میخواهیم روز و ماه تولدت را به روز و ماه شهادت شهیدی پیوند زنیم که هر دو تولد پاک و بی آلایشی ازحقیقتند درطرح"دوست آسمانی" شما روز و ماه تولد خودتان را (مانند11تیر) به شماره 30008130008130 پیامک میکنی، ما نیز آدرس شهیدی را از بهشت زهرا تهران به شما میدهیم که شهادتش در همان روز و ماه تولد شما باشد، شما هم به رسم دوستی به او حداقل یک بار در هر فصل سر میزنید و این می شود شروع یک “دوستی آسمانی”.

///در صورت فعال بودن سامانه از زمان ارسال شما تا 10 روز بعد جواب برای شما ارسال می شود/// 

لطفا رسانه باشید

برای درج خاطرات و نظرات برای طرح دوست آسمانی روی قسمت نظرات کلیک نمایید
برچسب ها : شهدا  ,