سوال: «الله اکبر» یعنی چه؟ به عبارت بهتر، معنای «الله اکبر من ان یوصف» چیست؟ می خوام «الله اکبر» طوری برام معنا بشه که واقعا عظمت خدا رو احساس کنم؟ (البته با عنایت به عبارت «بقدر عقولهم»).


پاسخ:
عقول جمیع ذوى العقول و افهام جمیع ذوى الافهام را نه تنها به ادراک کنه ذات و صفات خداى متعال راهى نیست بلکه همه در این وادى حیران و سرگردانند و جز اعتراف به عجز خود چاره اى دیگر ندارند و این اعتراف و اقرار خلاصه مى شود در ذکر «الله اکبر»: که به بیان آن ذیلا اشاره اجمالى و مختصر مى شود:

 


سوال: «الله اکبر» یعنی چه؟ به عبارت بهتر، معنای «الله اکبر من ان یوصف» چیست؟ می خوام «الله اکبر» طوری برام معنا بشه که واقعا عظمت خدا رو احساس کنم؟ (البته با عنایت به عبارت «بقدر عقولهم»).

پاسخ:

عقول جمیع ذوى العقول و افهام جمیع ذوى الافهام را نه تنها به ادراک کنه ذات و صفات خداى متعال راهى نیست بلکه همه در این وادى حیران و سرگردانند و جز اعتراف به عجز خود چاره اى دیگر ندارند و این اعتراف و اقرار خلاصه مى شود در ذکر «الله اکبر»: که به بیان آن ذیلا اشاره اجمالى و مختصر مى شود:
(الله اکبر: (بیان مختصر محور معناى «الله اکبر»):
الله اکبر یعنى اکبر من ان یوصف : خدا بزرگتر از آن است که بوصف در آید زیرا هر چه بوهم و فکر و عقل ما آید حق متعال و ذات ذوالجلال اجل از آن است و مافوق آن است پس چگونه مى خواهد بوصف در آید.
بیان مطلب
نظر باینکه ما متناهى هستیم و حقتعالى نامتناهى است : ما محدودیم و حق جل و علا نامحدود: ما محاطیم و حق تعالى محیط:
وجود ما مشوب است به ماهیت و عدم و حق وجود صرف است و از ماهیت و شوب عدم معرى است :
پس چگونه ممکن و میسر است که متناهى ادراک نامتناهى و محدود ادراک نامحدود و وجود مشوب ادراک صرف الوجود را کما هو حقه نماید مضافا به اینکه ما ادراک اتصال خود را بجمیع عوالم نامتناهى نمى کنیم و تا ادراک اتصال خود را بجمیع عوالم ننمائیم عظمت و کبریائى ذات الوهى را در مرتبه فاعلیت او نخواهیم نمود پس چگونه براى ما عظمت ذات کبریاء ذوالجلال ادراک خواهد شد پس بالبرهان «الله اکبر» یعنى «اکبر من ان یوصف » و این کلم معجز نظام از کاشف حقایق مولانا الصادق علیه الصلوه و السلام است که در معناى «الله اکبر» فرموده است :
چنانچه در کتاب توحید صدوق باب 45 در معناى الله اکبر از آنحضرت نقل شده است :
عن ابى عبدالله علیه السلام قال : قال رجل عنده الله اکبر، فقال الله اکبر من اى شى ء فقال من کل شى ء فقال ابو عبد الله علیه اسلام : حددته فقال الرجل کیف اقول : فقال علیه السلام قل «الله اکبر من ان یوصف» :
از حضرت ابى عبدالله که مراد حضرت امام صادق علیه اسلام است نقل شده در کتاب مزبور که یک نفر در محضر امام علیه اسلام کلمه «الله اکبر» که تکبیر است بر زبان جارى کرد
حضرت از او سوال فرمود با این تکبیر خداى متعال را از کدام شى و چه چیز بزرگتر مى پندارى آن مرد عرض کرد «من کل شى ء» من خدا را از کل اشیاء و از همه چیز بزرگتر مى دانم : حضرت فرمود تو با این گفته ات که مورد اعتقاد تو است ذات کبریائى الوهى را تحدید نمودى. تو خیال و تصور مى کنى اشیاء و موجودات بزرگى در عالم وجود دارند ولى بالمقایسه با آنها خدا را از همه آنها و از کل اشیاء اکبر و بزرگتر مى پندارى و حال اینکه این تصور تو غلط و باطل است بلکه در واقع کفر و شرک است زیرا در قبال خدا اشیاء و موجودات هیچ رسمیت و استقلالى ندارند تا خداى یکتا از کل آن اشیاء اکبر و بزرگتر تصور گردد.
عرض کرد پس چگونه «الله اکبر» را معنى کنم تا تحدید که لازمه اش این فساد در اعتقاد است لازم نیاید و با اعتقادى صحیح و درست خدا را بشنایسم و چه بگویم که موحد واقعى باشم . حضرت امام صادق کاشف حقایق علیه السلام فرمود قل الله اکبر یعنى «اکبر من ان یوصف»: یعنى خدا بزرگتر از آن است که بوصف در آید بعبارت دیگر عظمت و کبریائى ذات الوهى قابل توصیف نیست :
و نیز در همان کتاب توحید صدوق باب 45 حدیث دیگرى در معناى «الله اکبر» از امام صادق کاشف حقایق روایت شده که واضحتر و بهتر نقاب از چهره حق و حقیقت برداشته شده و عالیترین درس عرفان و توحید به اهل ایمان داده شده است
حضرت ابو عبدالله یعنى امام صادق علیه الصلوه و السلام در جواب شخص دیگر که گفت : «الله اکبر من کل شى ء» فقال علیه السلام ثم شى فیکون الله اکبر منه»: فقلت ما هو فقال (ع ) «الله اکبر من ان یوصف »:
مفاد کلام معجز نظام امام علیه السلام که فرمود «و کان ثم شى ء فیکون الله اکبر منه » این است که اساسا چیزى فى حیال حق و در قبال او نیست تا بگوئى خدا از آن شى ء بزرگتر است چه ماسوى الله عنوان «لاشى ء» دارند.
بنابراین اشیاء و موجودات در قبال هویت حق همه لا شى ء محضند و از خود هویتى ندارند بلکه استحقاق حمل وجود و موجود ندارند چه همه باطل الذاتند چنانچه لبید که سر مست رحیق وحدت و تربیت شده مکتب قرآن است در محضر پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم مترنم باین بیت گردید

الا کل شى ما خلا الله باطل   *    و کل نعیم لا محاله زائل

منبع: پرسمان دانشجویی

اگه مطلب براتون مفید بود ،

جهت خشنودی و تعجیل ظهور  بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء صلواتی نثار کنید.

تاریخ درج در کلوب: 1386.08.05 ساعت 22:58

 
برچسب ها : پرسش و پاسخ - پرسمان  ,