اینجا اهواز نیست؛ اینجا تبریز است، قبل از ظهر دوشنبه 1 خردادماه 1391

اینجا اهواز نیست

اینجا اهواز نیست

چشم انداز خانه ی ما رو به غبار باز می شود
و   دود ِ از بین رفتن یک دریاچه به چشم تبریز هم رفته است، دریاچه ای که باید زنده و موجود می بود ولی نیست!
برچسب ها : مباحث روز  ,