پارچه نوشته های زیر ، تبریکات بازگشت از سفر حج یا قهرمانی در مسابقات ورزشی یا ... نیست.
اینها تبریکات راهیابی یک کاندیدا به مجلس شورای اسلامی است.

آقای نماینده! نوبت شماست

اینجا مصلای
(در حال ساخت) آذرشهر است؛ پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1391
قبلا گفته بودم ای کاش مجالی میشد تا آرشیوی از تبلیغات و شعارهای کاندیداهای نمایندگی تهیه شود؛
مجالی شد تا گوشه ای از ماجراهای پس از انتخابات را به تصویر بکشم.

آقای نماینده! نوبت شماست

آقای نماینده! نوبت شماست

آقای نماینده! نوبت شماست

آقای نماینده! نوبت شماست

آقای نماینده! نوبت شماست

در مورد این تصاویر ِ واضح و گویا ، می توان به اندازه ی یک کتاب ، مطلب نوشت
اما خلاصه ی همه ی حرفها یک جمله است:
«آقای نماینده! حالا نوبت شماست!»
اکنون نوبت شماست تا دُیوُنی را که به حامیان تبلیغاتی خود دارید جبران کنید
و لطف هر کدام را به تناسب ، پاسخ دهید.


آقای نماینده! نوبت شماست

اگر به امضاها و اسامی ذیل پارچه نوشته ها دقت کنید ، خود ، داستان مفصل دیگری است که شرح ِ بدون شرح است.

آقای نماینده! نوبت شماست

آقای نماینده! نوبت شماست
برچسب ها : سیاست  ,