اینجا همان تبریزی است که شبیه اهواز شده بود ؛ غرق غبار ...
(لینک مطلب قبلی)

تبریز 1391.03.04

تبریز 1391.03.04

چشم انداز خانه ی ما ، پس از بارش باران ؛ ظهر 4 خردادماه 1391

شرح لازم نیست ...
برچسب ها : متفرقه  ,