تعداد 18 تصویر از کتاب منظومه «لیلی و مجنون» نظامی گنجوی را تقدیم دوستان و اساتید خوشنویس می کنم.
این کتاب به خط «کیخسرو خروش» و با تصحیح و مقدمه مرحوم «خسرو زعیمی» در سال 1365 به چاپ رسیده است که بنده چاپ دوم (1366) آن را در اختیار دارم.


جهت مشاهده تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

تعداد تصاویر فوق ، 18 قطعه می باشد.
برچسب ها : هنر  ,