تعداد 11 تصویر از کتاب رباعیات خیام به خط کیخسرو خروش رو تقدیم عزیزان می کنم
که در سال 1362 با مقدمه مرحوم خسرو زعیمی، با قطعاتی از آثار نقاشیخط استاد جلیل رسولی
و به همراه ترجمه انگلیسی و فرانسوی به چاپ رسیده است:


جهت مشاهده تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک کنید.

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

منظومه لیلی و مجنون به خط کیخسرو خروش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش

رباعیات خیام کیخسرو خزوش
برچسب ها : هنر  ,