یک چشم زدن

یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشم

شایـد کـه نگاهی کـنــد آگاه نبـاشـم


(احسان دائی 1391.05.14)
برچسب ها : هنر  ,