میخواست بهانه ای که پر نور شویم
از هرچه بدی و غیر او دور شویم

یک ماه پر از فرصت برگشتن داد
یک عید فرستاد که مغفور شویم


عید سعید فطر ، عید بازگشت به فطرت مبارک باد!
برچسب ها : مناسبت ها  ,