در این روز گار، سرعت حوادث به حدی زیاد است که پیگیری آنها دشوار است تا چه رسد به پیش بینی و پیشگویی دقیق حوادث.

یک زمانی نه چندان دور، صحبت از نشانه های ظهور و نزدیکی ظهور به طرز تب گونه ای بسیار اوج گرفت و ناگهان هم تا حدودی فروکش کرد و مثل سابق به یک بحث درجه چندم تبدیل شد.
گمانه های  بسیار زیادی در خصوص مصادیق علایم ظهور بیان شد که بعضا تنها حدسیاتی بی اساس بود.

اتفاق خاصی نمی افتد اگر تذکر دهم گویا رجب طیب اردوغان بی میل به ایفای نقش «سفیانی» و تصرف شام و عراق نیست.
آن حکیم گفت که من از گاو می ترسم؛ شاخ دارد، عقل ندارد!  ترکیه گرفتار فردی جاه طلب شده است که همانند شتر مست به سوی پرتگاه در حال تاختن است.
در گیری های مرزی اخیر بین ارتش ترکیه و ارتش سوریه و اصرار دولت و مجلس ترکیه و ناتو به حمله نظامی به سوریه، خط و نشان کشیدنهای شدیدتر برای ایران و ... وقایعی نیست که بتوان به راحتی و بی تفاوت از کنار آنها عبور کرد.

چه اردوغان آغازگر یک جنگ تمام عیار باشد و چه نباشد آن زمان، دور نیست و فرصت چندانی باقی نمانده است؛ باید هشیار بود و
آماده...

-.-.-.-.-.-.-.
دیگرنوشت:
BBCفارسی امروز خبری منتشر کرده است با این متن که:

آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که "متعاقب بهار عربی، بهار ایرانی هم خواهد آمد."
به باور این مقام اسرائیلی، بی ثباتی نه فقط در تهران، بلکه در سراسر ایران رو به گسترش است.
برچسب ها : مباحث روز  ,