حرارة فی قلوب المؤمنین

ای ساقی سرمست ز پا افتاده
دنبال لبت آب بقا افتاده

دست و علم و مشک، سه حرف عشق است
افسوس! ز هم این سه جدا افتاده


دست و علم و مشک

آجرک الله یا مولای یا صاحب الزمان (عجل الله فرجه و سهل الله مخرجه)
برچسب ها : متفرقه  ,