دل آشفته بودن، دلیل کمی نیست؛
اگر بیقراری، بــِدان یار  ِ یاری

و پایان این بیقراری بهشت است،
بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری

دل آشفته

نوشته ی بالا فقط بهانه ای است برای این که
این نــــوا رو حتما گوش بدید (اگر اهل دل اید).
برچسب ها : متفرقه  ,