گرفتار سکوتی ناخواسته هستم ... همین!

شرمنده که خیلی وقته «شهر صبح» نیمه خاموشه.

 

یک وبلاگ جدید به نام «کلک شکرین»
برای پرداختن به مباحث هنری به خصوص خوشنویسی ایجاد کرده ام:
www.KelkeShekarin.mihanblog.com
تا «شهر صبح» از مسیر خودش منحرف نشه
و دوستان خوشنویس هم مطالب منسجم تر و منظم تری رو شاهد باشند.
برچسب ها : متفرقه  ,