حماسه سیاسی رقم خورد و حضور گسترده مردم بار دیگر دشمنان رو غافلگیر کرد اما
نمیتونم تأسف و تأثر خودم از پیروزی روحانی رو (علیرغم پذیرش او به عنوان رئیس جمهور یازدهم)
پنهان و کتمان کنم.

اصولگرایان نتوانستند از فرصتی که در اختیار آنان بود و بازگشت و اعتمادی که مردمی به آنان کرده بودند استفاده کنند
و نعمت از دست رفت
اما افسادطلبان یقینا قدر این فرصت را به خوبی و به تمام خواهند دانست...
این بار خیلی خوب میدونند تبر را کجا و چطور بزنند.

بنده روزهای سیاه و تلخ دوران دولت افسادات را هرگز از یاد نبرده ام
و روزهای پیش ِ رو رو تاریک و سخت و تلخ می بیینم.

دیگر نوشت:
برعکس خیلی از دوستان، نامزدهای اصولگرا رو به دلیل عدم اعتلاف، زیاد سرزنش نمی کنم ...  حداکثر توان جریان اصولگرایی همین قدر بود!

ما به ازای خیانتی که مشایی توسط احمدی نژاد دولت دهم به این مملکت کرد چه بود و چه نفع و عایدی برای آنان داشت؟ نمیدانم!
اگر کار آنان را به وهابیون از خدا بی خبر
خسر الدنیا و الآخره ای که عملیات انتحاری انجام میدهند تشبیه کنم، بیراه و ناحق نگفته ام.
برچسب ها : سیاست  ,