شعری از کتاب «فیض بوک» :

«در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست»
اما کسی از بنده نپرسیده چرا هست؟!

یک علتش این است که در کوچه پشتی
همسایه فرهیخته‌ای مثل شما هست!

یک علتش آن است که در هیچ مکانی
آن قدر صفا نیست که در خانه ما هست

کمبود نداریم در این خانه که هر قدر
لازم بشود داخل این خانه هوا هست

ما بنده اوییم، نه بند شکم خویش
خرما هم اگر نیست، غمی نیست خدا هست

در خانه ما مثل شما ملت ایران
از چاپ یکم تا صد و هشتادم «دا» هست

دنیا به دو قسمت شده تقسیم که هر کس
خواننده «دا» و «من او» نیست و یا هست

شادیم که در یاد شماییم به هر حال
چون مرغ که در شادی و هنگام عزا هست

هر بار به عذری نرسید از تو پیامی!
تی پاکس چه کاره ست، اگر باد صبا هست؟!

هر چند جزایی نشود شامل حالی
آنقدر مهم نیست قوانین جزا هست!

ناصر فیض
برچسب ها : شعر و ادبیات  ,