برای بازگرداندن نام خلیج فارس به نقشه های گوگل و حذف نام جعلی «خلیج عربی»
نیاز به یک میلیون امضا داریم.
 با کلیک روی لینک زیر امضا کنید:

من نفر 92338 ام بودم که امضاء کردم.

تاریخ درج در کلوب: 1387.01.20 ساعت 22:35
برچسب ها : مباحث روز  ,