دریاچه ی اورمیه دیگر تفاوت چندانی با کویر لوت و دریاچه نمک قم ندارد...

تصاویر مربوط به عصر دلگیر جمعه 1392.07.19
پل شهید کلانتری دریاچه اورمیه که با نابودی دریاچه، آبی در طرفین اون وجود نداره.
(23 تصویر)

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد

دریاچه ای که نابود شد
برچسب ها : مباحث روز  ,