تحریم های ظالمانه علیرغم خساراتی که برای کشور داشته و همچنین، عده ای آن را دستاویزی برای تن دادن به ننگ برجام قرار داده اند، یک نفع بسیار بزرگ برای دولت داشته است.

دولت از تحریمها -که البته نسخه پیشنهادی خود برخی آقایان به دشمن بوده است- این درس را گرفت و سرلوحه خود قرار داد که هرجا مخالفی دید باید از ابزار «تحریم» به شدیدترین نحو استفاده کند و فلج نماید. فی المثل: بودجه صدا و سیما را قطع کند، یارانه نشریات منتقد را حذف نماید، بودجه حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی را کاهش دهد و ... . انصافا هم در مواردی ثمرات دلچسب این تحریم ها را چشیده است.

مگر کسی جرات دارد به دولت بگوید بالای چشمت ابروست؟!

آری! دولت بزرگترین کاسب تحریم است!
برچسب ها : سیاست  ,