ظریف اشتباه نکرده است و اگر اعترافی از او منتشر شود یا شده باشه نزدیک به واقعیت نخواهد بود.

واقعیت این است که علی الظاهر با یک دولت و مجموعه تبر به دست مواجه هستیم که کمر به نابودی نظام و مردم بسته است.
اگر فقط با برجام مواجه بودیم احتمال داشت حمل بر سهو و خطا کنیم اما بقیه قطعات این پازل بزرگ و پیچیده را چطور می توان انکار کرد؟؟؟

برجام تنها قطعه ی برجسته و انگشت نما شده ی ماجراست. مذاکرات خارج از حیطه هسته ای را هم به برجام اضافه کنید. سه چهار سال تعطیلی تمام فعالیت های دولت را هم اضافه کنید. قراردادهای ننگین بانکی و خودتحریمی های مالی را هم اضافه کنید. قراردادهای نفتی را هم اضافه کنید. برنامه ی ششم توسعه را هم اضافه کنید. واردات بی رویه را هم اضافه کنید. اینکه سرلشکر باقری گفت تنها 20درصد از بودجه دفاعی کشور تحقق یافته را هم اضافه کنید. ترویج و دفاع تمام قد از بیوتروریسم فراورده های تراریخته را هم اضافه کنید. گرانی های لجام گسیخته ی رو به تزاید اخیر را هم اضافه کنید. حمایت از نجومی بگیران را هم اضافه کنید. کابینه ی پیر ِ فرسوده را هم اضافه کنید. تخریب و تهدید منتقدان را هم اضافه کنید. عدم اعتنا به اقتصاد مقاومتی و بی اعتنایی به توان داخلی را هم اضافه کنید. دهن کجی های بی شرمانه و وقیحانه ی ح.ر به فرمایشات رهبری را هم اضافه کنید. خباثت های ع.ل را هم اضافه کنید و ...

کیست که باور کند با یک ساده انگاری و اشتباه سهوی در قضیه ی برجام مواجه بوده ایم!؟ کدام عقل ساده اندیشی چنین تصور فوق مثبت بینانه و متوهمانه ای می تواند داشته باشد!؟

درگیر یک جنگ تمام عیار با دشمنان به ظاهر خودی هستیم.... فتأمل!!!

 

دیگر نوشت:
- مطالب کانال تلگرامی دانشجویان دکتر حسن عباسی که اخیرا با افشاگری های کم سابقه و در عین حال ضروری همراه است را از دست ندهید:

https://telegram.me/dr_abbasi
برچسب ها : مباحث روز  ,