اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن
صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة
ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا
حتی تسکنه أرضک طوعا و تمتعه فیها طویلا


* منظور از «ولیا» این است که خداوندا! تو سرپرست و مدبر امر امام زمان (عج)  باش و امور او را اداره و تدبیر نما.

* مراد از «حافظا» این است که خدایا تو نگهدار و حافظ آن حضرت باش و او را از بیماری ها و آسیب های ظاهری و باطنی و زمینی و آسمانی محافظت نما.

* مقصود از «قائدا» این است که خدایا تو راهبر و پیشوای و مقتدای آن بزرگوار به سوی خیر و خوبی و کمال باش.

* «ناصرا» به این معنا است که خدایا تو با قدرت بی کرانه و مطلق خود یاور و پشتیبان ایشان در تحقق اهداف والا و مقدسش باش.

* «دلیلا» به این معنا است که خدایا تو راهنما و هادی آن سرور در نیل به مقاصد بزرگ و والای او باش.

* «عینا» یعنی خدایا تو چشم بینا و بصیر آن ولی والا باش تا بر همه امور نظارت داشته باشد و هیچ امری از او مخفی نماند و مشرف و مسلط بر همه احوال و اوضاع باشد.
 
در واقع در این دعای نورانی عنایت و هدایت و توجه و حفاظت و رسیدگی و نصرت و راهنمایی همه جانبه و تمام عیار خداوند را در مورد آن حضرت در خواست می نماییم تا ایشان با بهره مندی از آنها به اهداف آسمانی و ملکوتی و مقدس خود نایل گردند.

منبع: پرسمان دانشجویی

تاریخ درج در کلوب: 1387.05.13 ساعت 10:40
برچسب ها : پرسش و پاسخ - پرسمان  ,