این روزها تیترهای روزنامه ها جالب تر شده است...

دیروز (شنبه) جناب هاشمی رفسنجانی تیتر نخست روزنامه های زنجیره ای بود. همان حرف های خودش را تکرار کرده بود: باید اعتماد عمومی مردم باید جلب شود ، باید قدر مردم که سرمایه نظام هستند را دانست و از این قبیل حرف ها.

شاید این حرف ها به دلیل اینکه زیادی تکراری هستند موردتوجه رسانه های این طرفی قرار نگرفته اند، شاید هم سرشان گرم ِ مسائل مهمتری است.

به هر حال، مشاهده ی تیترهای اخیر روزنامه های زنجیره ای خالی از لطف نیست.

آنها که حتی کوچکترین تیتر و انعکاسی در رابطه با سخنرانی های مقام معظم رهبری ندارند برای علامه مصباح یزدی تیتر زده بودند که از جایی که فکرش را نمی کردیم انحراف رخ داد و با فونت درشت نوشته بودند اسلام در خطر است!
برچسب ها : مباحث روز  ,