* مراد از حکومت ولایی چیست؟
عناوینی مانند حکومت اسلامی و حکومت ولایی در میان ما دارای معنایی روشن است زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست، از آن ِ خدا می دانیم؛ باید بررسی کنیم خدا چه کسی را بر ما حاکم کرده است.

بدیهی است خداوند بر اساس حکمتش از ابتدای آفرینش انسان، در هر زمان شایسته ترین انسان ها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه های دینی از جمله حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی کرده است. پیامبران به عنوان رهبران الهی نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته اند تا با تعلیمات الهی مردم را هدایت کرده آنها را به وظایف فردی و اجتماعی خود در زمینه های عبادی، اخلاقی و سیاسی آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگی به سعادت و کمال برسند. این امر جز در جامعه توحیدی میسر نیست.
بدون تردید فلسفه بعثت انبیا جز پیاده کردن اراده تشریعی خداوند –درباره رفتار انسانها در نظام دینی- نیست. تاریخ صدر اسلام و عملکرد پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله گواه بر این مطلب است که حکومت از آن ِ خداوند است و انتخاب حاکم و ولی مسلمین از سوی او صورت می گیرد. خداوند پیامبر، امام و رهبران الهی را نصب می کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبری آنها را پذیرا باشند.

حکومت، حق الهی
در چنین حکومتی ولایت و حکومت از آن خداست. اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی می باشد؛ طبق جهان بینی اسلامی تمام جهان و سراسر هستی مِلک طِلق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نیست. انسان بدون اجازه خدا حتی حق تصرف در خویشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در دیگران. با چنین اعتقادی تنها کسانی حق حکومت دارند که از سوی خداوند منصوب باشند.
این افراد انبیای الهی و ائمه علیهم السلام هستند که مستقیما با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت، نائبان امام زمان علیه السلام با شرایطی خاص و به طور غیرمستقیم از سوی خداوند برای ولایت برگزیده می شوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند (کشف کنند) و برای اجرای اسلام از آنها پیروی نمایند. بنابراین در نظام سیاسی اسلام، حکومت از آن ِ خدا و منصوبین مستقیم و غیرمستقیم اوست و از آن به حکومت ولایی تعبیر می شود.

منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها، علامه محمدتقی مصباح یزدی (دامت برکاته)

 

اگه مطلب براتون مفید بود ،

جهت خشنودی و تعجیل ظهور  بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء صلواتی نثار کنید.

تاریخ درج در کلوب: 1388.04.25 ساعت 01:23
برچسب ها : پرسش و پاسخ - ولایت فقیه  ,