گاهی که سرمو از سجده نماز بلند میکنم و میخوام تشهد بخونم، با خودم فکر میکنم که آیا روز قیامت که سرمو از خاک برمیدارم، میتونم نام خدا رو بر زبان بیارم!؟ 
تو نماز که زبون آدم قفل بشه، خدا به داد قیامتش برسه.

 
* * *
از این همه استغفار، استغفرالله

تاریخ درج در کلوب: 1386.05.11 ساعت 23:48
برچسب ها : خودنوشت  ,